Scotch & Soda 
Buy It Now at Revolve Clothing, $158