Yes, she'll make you reconsider that Roberto Cavalli varsity jacket.