AEC (Interesni Kazki)
Threat
2009
Acrylic on canvas
27.56 x 19.69 in (50 x 70 cm)