"He's not my wife, but he's close," Michael Jordan said about Tinker. Guess he eats where he eats.