Played by: Kuei-Mei Yang, Chien-Lien Wu, and Yu-Wen Wang