Mitsu Tsuchiya

Mitsu Tsuchiya is the market editor at Complex