Mario Testino

Mario Testino

Mario Testino is a Peruvian fashion photographer.

Follow Mario Testino On: