Kanye's controversial line about Kim Kardashian, set to photos.