City: Kyiv, Ukraine
Stadium: Olimpiysky National Sports Complex
Architect: L.V.Pilvinsky, Mykhailo Hrechyna

Also Watch