Score: #13 Princeton 43, #4 UCLA 41

43-41!? Zzzzzzzzzzzzz....Oh, sorry. Wake us up when it's time to talk about the next game.