Photo by Justin Jay

"I wear the same fuckin' shoes every day. I wear the same fuckin' pants every day. And I'm still the fuckin' boss."