OKI SATO

Japanese Artist Oki Sato Takes Minimalism To Another Level

Japanese Artist Oki Sato Takes Minimalism To Another Level

Japanese artist Oki Sato strips interior design down to basic black lines. Check it out.