GIULIANO FUJIWARA

Giuliano Fujiwara High Top Sneaker

Giuliano Fujiwara High Top Sneaker

Giuliano's summer shoe.

Giuliano Fujiwara's Milan Flagship "I Sing The Body Electric" Installation

Giuliano Fujiwara's Milan Flagship "I Sing The Body Electric" Installation

An amazing in-store installation in Milan.