DA PLAYGROUND

Video: 5Boro NYC Vist Da Playground Skatepark in Atlanta

Video: 5Boro NYC Vist Da Playground Skatepark in Atlanta

The 5Boro skate team visit Stevie Williams' sick skate park.