ALEXEI HAY

Photos: Megan Fox by Alexei Hay

Photos: Megan Fox by Alexei Hay

Megan Fox isn't playing around in the new issue of Jalouse magazine.