Who: Richard Hamilton

When: 3/18/2012

Where: Unknown

Shoe: Jordans

Release: Unknown

[via Richard Hamilton

Watch Now