Lenny Kravitz, 5 (1998)

Label: VRA

B.o.B: “I’m a big fan of Lenny Kravitz.”